Гэтая старонка была перакладзена аўтаматычна і яшчэ не праверана экспертамі.
Вытворчасць вырабаў мікра- і нанаэлектронікі
Изображение №1
Изображение №1

Аб спецыяльнасці


Код спецыяльнасці 5-04-0713-09
Уступныя іспыты конкурс сярэдняга бала дакумента аб адукацыі
Кваліфікацыя спецыяліста тэхнік-тэхнолаг
Форма атрымання адукацыі дзённая
Тэрмін навучання АБО: 3 гады 10 месяцаў

Мэта адукацыйнай праграмы


У адпаведнасці з АКРБ 011 спецыяльнасць 5-04-0713-09 «Вытворчасць вырабаў мікра- і нанаэлектронікі» (далей – спецыяльнасць) адносіцца да профілю адукацыі «07. Інжынерныя, апрацоўчыя і будаўнічыя галіны», кірунку адукацыі «071. Інжынерыя і інжынерная справа», групе спецыяльнасцяў «0713. Электроніка і аўтаматызацыя».

Асноўная мэта навучання – падрыхтоўка кампетэнтных спецыялістаў у галіне вытворчасці вырабаў мікра- і нанаэлектронікі.

Асноўным відам прафесійнай дзейнасці спецыяліста з сярэдняй спецыяльнай адукацыю па спецыяльнасці ў адпаведнасці з АКРБ 005 з'яўляецца 2611 Вытворчасць электронных элементаў.

Аб'ектамі прафесійнай дзейнасці спецыяліста з'яўляюцца:

 • тэхналагічныя працэсы вытворчасці вырабаў мікра- і нанаэлектронікі;

 • матэрыялы, якія прымяняюцца пры вытворчасці вырабаў мікра- і нанаэлектронікі;

 • канструктарская, тэхналагічная і іншая дакументацыя, якая выкарыстоўваецца ў працэсе вытворчасці і кантролю якасці вырабу мікра- і нанаэлектронікі;

 • нарматыўныя прававыя акты (далей – НПА), тэхнічныя нарматыўныя прававыя акты (далей – ТНПА), якія рэгламентуюць прафесійную дзейнасць.

Прафесійныя кампетэнцыі спецыяліста


Выпускнік павінен валодаць наступнымі ўніверсальнымі кампетэнцыямі:

 • валодаць культурай мыслення, быць здольным да ўспрымання, абагульнення і аналізу светапоглядных і псіхолага-педагагічных праблем у сферы міжасобасных адносін і прафесійнай дзейнасці;

 • валодаць ведамі аб гісторыі станаўлення і развіцця беларускай дзяржаўнасці;

 • аналізаваць асноўныя катэгорыі, паняцці і дасягненні, якія характарызуюць узровень гістарычнага развіцця прававой культуры;

 • захоўваць правы і абавязкі грамадзяніна, звяртацца да актаў заканадаўства ў розных жыццёвых сітуацыях, арганізоўваць і ўдзельнічаць у грамадска значнай дзейнасці;

 • валодаць прынцыпамі і метадамі дзелавых камунікацый, аналізаваць канфліктныя сітуацыі;

 • валодаць базавымі навыкамі камунікацыі ў вуснай і пісьмовай формах на рускай і беларускай мовах для вырашэння задач міжасобаснага і міжкультурнага ўзаемадзеяння і прафесійных задач;

 • валодаць базавымі навыкамі камунікацыі ў вуснай і пісьмовай формах на замежнай мове для фарміравання прафесійнай іншамоўнай камунікатыўнай кампетэнцыі ў сферы прафесійных зносін;

 • выконваць нормы здаровага ладу жыцця, выконваць патрабаванні, якія прад'яўляюцца да грамадзяніна ў галіне абароны насельніцтва і тэрыторый ад надзвычайных сітуацый;

 • патрабаванні па ахове працы, патрабаванні па забеспячэнні пажарнай бяспекі і патрабаванні ў галіне аховы навакольнага асяроддзя;

 • выкарыстоўваць базавыя праграмныя рашэнні і глабальную камп'ютарную сетку Інтэрнэт у прафесійных мэтах на аснове ацэнкі дакладнасці інфармацыі, прымяняць лічбавыя тэхналогіі для стварэння і прадстаўлення інфармацыі;

 • удзельнічаць у распрацоўцы і рэалізацыі бізнес-плана арганізацыі, знаходзіць магчымасці для прафесійнага развіцця.

У рамках выканання працоўных функцый выпускнік павінен валодаць наступнымі прафесійнымі кампетэнцыямі (далей – ПК):

 • аналізаваць найбольш агульныя філасофскія праблемы быцця, пазнання, каштоўнасцей і сэнсу жыцця як асновы фарміравання культуры грамадзяніна і будучага спецыяліста;

 • прымяняць НПА, ТНПА, якія рэгламентуюць прафесійную дзейнасць, і аналізаваць акты заканадаўства ў адпаведных праваадносінах;

 • валодаць навыкамі дзелавых камунікацый, выконваць умовы для фарміравання спрыяльнага маральна-псіхалагічнага клімату ў калектыве, удзельнічаць у планаванні дзейнасці падраздзялення і прымяняць метады эфектыўнай камунікацыі;

 • выкарыстоўваць моўныя сродкі рускай і беларускай моў у практычнай дзейнасці;

 • выкарыстоўваць камунікатыўныя ўменні (успрыманне і разуменне маўлення на слых, гаварэнне, чытанне, пісьмо) на замежнай мове ў сферы прафесійных зносін;

 • выконваць заканадаўства ў галіне аховы насельніцтва і тэрыторый ад надзвычайных сітуацый, меры бяспекі ў побыце і паўсядзённай працоўнай дзейнасці;

 • выконваць патрабаванні па ахове працы, патрабаванні па забеспячэнні пажарнай бяспекі і патрабаванні ў галіне аховы навакольнага асяроддзя, праводзіць інструктаж па ахове працы і навучанне бяспечным метадам і прыёмам працы;

 • валодаць метадамі даследавання паверхневых і аб'ёмных уласцівасцей цвёрдых цел, вымяраць электрычныя і электрафізічныя параметры актыўных элементаў;

 • выкарыстоўваць электрафізічныя параметры паўправаднікоў пры практычнай рэалізацыі інтэгральных структур;

 • разлічваць параметры і характарыстыкі элементаў функцыянальнай мікраэлектронікі, выкарыстоўваць іх для рэалізацыі практычных задач;

 • праводзіць эканамічныя разлікі паказчыкаў аналізу эфектыўнасці выкарыстання і ўкаранення прапанаваных рашэнняў прафесійных задач, разбірацца ў асновах прадпрымальніцкай дзейнасці;

 • выкарыстоўваць матэматычныя метады і алгарытмы для рашэння прафесійных задач;

 • выконваць пабудову чарцяжоў і схем, розных прасторавых фігур на плоскасці ў адпаведнасці з патрабаваннямі ТНПА;

 • вызначаць і класіфікаваць умовы і фактары, якія ствараюць небяспеку парушэння інфармацыйнай бяспекі, выконваць патрабаванні інфармацыйнай бяспекі (ТР МС 2013/027);

 • прымяняць НПА і ТНПА, якія рэгламентуюць вобласць стандартызацыі, прымяняць схемы пацвярджэння адпаведнасці, якія выкарыстоўваюцца пры абавязковай сертыфікацыі абсталявання, матэрыялаў і вырабаў мікра- і нанаэлектронікі;

 • валодаць метадамі статыстычнай апрацоўкі вынікаў выпрабаванняў на розных этапах тэхналагічнага працэсу;

 • прымяняць фізічныя законы, правілы для разліку электрычных ланцугоў пастаяннага і пераменнага току, аналізаваць электрычныя схемы з рознымі тыпамі злучэння элементаў і ў розных рэжымах работы;

 • ажыццяўляць выбар матэрыялаў у адпаведнасці з іх прызначэннем і выкарыстаннем, даследаваць структуру і вызначаць шчыльнасць дыслакацый на паверхні паўправадніковай пласціны, вызначаць асноўныя параметры матэрыялаў электроннай тэхнікі;

 • валодаць прынцыпамі дзеяння оптаэлектронных паўправадніковых прыбораў, прымяняць прынцыпы пабудовы схем лічбавай схематэхнікі, распрацоўваць і аналізаваць параметры электронных схем;

 • вызначаць метралагічныя характарыстыкі вымяральных прыбораў, прымяняць метады, спосабы і ўстройствы вымярэння параметраў ланцугоў пастаяннага і пераменнага току, апрацоўваць і аналізаваць вынікі вымярэнняў;

 • прымяняць прынцыпы пабудовы схем аналагавай і лічбавай схематэхнікі пры распрацоўцы электронных прылад, распрацоўваць схемы лічбавых і аналагавых прылад на аснове інтэгральных схем рознай ступені інтэграцыі;

 • выкарыстоўваць інфармацыйныя тэхналогіі, вылічальную тэхніку і праграмнае забеспячэнне ў прафесійнай дзейнасці;

 • прымяняць асноўныя метады алгарытмізацыі, спосабы і сродкі атрымання, захоўвання, апрацоўкі інфармацыі пры рашэнні прафесійных задач;

 • выконваць графічныя работы з выкарыстаннем сістэм аўтаматызаванага праектавання, распрацоўваць мадэлі элементаў інтэгральных мікрасхем і прылад функцыянальнай мікраэлектронікі, мадэляваць тэхналагічныя працэсы вытворчасці мікраэлектронных прылад і нанаэлектронных структур;

 • удзельнічаць у стварэнні новых вырабаў мікра- і нанаэлектронікі, укараненні новага тэхналагічнага абсталявання і прагрэсіўных тэхналогій;

 • выконваць асноўныя разлікі элементаў гібрыдных інтэгральных мікрасхем, выконваць асноўныя разлікі элементаў паўправадніковых інтэгральных мікрасхем;

 • валодаць праграмнымі сродкамі наладкі рэжымаў працы абсталявання, якія забяспечваюць зададзеныя параметры тэхналагічных працэсаў;

 • забяспечваць эфектыўнасць эксплуатацыі тэхналагічнага абсталявання і ўдзельнічаць у правядзенні яго выпрабаванняў, падтрымліваць рэжым работы абсталявання ў адпаведнасці з тэхналагічнай дакументацыяй;

 • выкарыстоўваць аперацыі тэхналагічных працэсаў вытворчасці інтэгральных мікрасхем для стварэння элементаў з зададзенымі параметрамі, улічваць уплыў тэхналагічных рэжымаў і спосабаў кіравання тэхналагічнымі працэсамі пры стварэнні інтэгральных структур;

 • праводзіць сістэматычны аналіз вынікаў аперацыйнага кантролю, выяўляць прычыны ўзнікнення шлюбу, удзельнічаць у распрацоўцы і ўкараненні мерапрыемстваў па папярэджанні тэхналагічных страт і выпуску няякасных вырабаў мікра- і нанаэлектронікі;

 • ажыццяўляць распрацоўку і рэалізацыю мерапрыемстваў па зніжэнні матэрыялаёмістасці і працаёмкасці работ, уносіць прапановы па тэхнічна абгрунтаваных нормах выкарыстання вытворчых рэсурсаў;

 • удзельнічаць у правядзенні доследна-тэхналагічных работ па праверцы і выпрабаванням распрацоўваных вырабаў мікра- і нанаэлектронікі;

 • выкарыстоўваць розныя алгарытмы правядзення выпрабаванняў для ацэнкі якасці мікраэлектронных прылад, удзельнічаць у мерапрыемствах па павышэнні якасці вырабаў мікра- і нанаэлектронікі;

 • ажыццяўляць выбар нанапамерных структур і нанаструктураваных матэрыялаў для стварэння вырабаў электроннай тэхнікі; вызначаць рэжымы правядзення нанатэхналагічных працэсаў;

 • вызначаць фізіка-хімічныя ўласцівасці нанапамерных структур і нанаструктураваных матэрыялаў, валодаць асаблівасцямі тэхналогіі вытворчасці нанастуктур і выкарыстоўваць іх для вырашэння прафесійных задач;

 • вымяраць характарыстыкі і параметры прыбораў на квантавых эфектах і выкарыстоўваць іх пры практычнай рэалізацыі, характарызаваць структуру і ўласцівасці нанаэлектронных структур;

 • выконваць заканадаўства аб працы;

 • выконваць работы па адной або некалькіх прафесіях рабочых у адпаведнасці з выпускам 20 АТКС.

Вучэбны план


Вучэбны план

У ходзе навучання будуць вывучаны наступныя модулі дзяржаўнага кампанента:

п/п

Найменне модуляў, вучэбных прадметаў, практыкі

за ўсё

у тым ліку

на лабараторныя, практычныя заняткі

на курсавое праектаванне

1.

Модуль "Камунікатыўная культура"

280

200

1.1

Гісторыя беларускай дзяржаўнасці

54

12

1.2

Асновы права

54

12

1.3

Тэхнікі камунікацыі і асновы камандаўтварэння

72

72

1.4

Беларуская мова (прафесійная лексіка)

20

20

1.5

Замежная мова (прафесійная лексіка)

80

80

2.

Модуль "Бяспека жыццядзейнасці"

122

20

2.1

Абарона насельніцтва і тэрыторый ад надзвычайных сітуацый

22

4

2.2

Ахова працы

60

14

2.3

Ахова навакольнага асяроддзя і энергазберажэнне

40

2

3.

Модуль "Эканоміка і арганізацыя вытворчасці"

100

28

3.1

Асновы эканомікі арганізацыі і прадпрымальніцкай дзейнасці

100

28

16

4.

Модуль "Агульнатэхнічны"

462

208

4.1

Матэматыка ў прафесійнай дзейнасці

90

40

4.2

Інжынерная графіка

90

90

4.3

Асновы інфармацыйнай бяспекі

36

8

4.4

Стандартызацыя і сертыфікацыя

50

10

4.5

Тэарэтычныя асновы электратэхнікі

100

30

4.6

Матэрыялы і кампаненты электроннай тэхнікі

96

30

5.

Модуль "Фізічныя асновы электратэхнікі"

170

36

5.1

Фізіка цвёрдага цела

100

20

5.2

Функцыянальная мікраэлектроніка

70

16

6.

Модуль «Схематэхнічны»

470

258

6.1

Асновы мікраэлектронікі

120

30

20

6.2

Электрычныя вымярэнні

96

42

6.3

Вучэбная практыка "Электравымяральная"

72

72

6.4

Вучэбная практыка "Электрарадыёмантажная"

72

72

6.5

Аналагавая і лічбавая схематэхніка

110

42

7.

Модуль "Інфармацыйныя тэхналогіі і праграмаванне"

322

232

7.1

Інфармацыйныя тэхналогіі

50

40

7.2

Асновы алгарытмізацыі і праграмаванне

130

70

7.3

Сістэмы аўтаматызаванага праектавання

70

50

7.4

Вучэбная практыка "Кампутарная апрацоўка інфармацыі"

72

72

8.

Модуль "Тэхналогія вытворчасці вырабаў мікраэлектронікі"

1048

672

8.1

Праектаванне мікраэлектронных прылад

126

32

20

8.2

Абсталяванне вытворчасці мікраэлектронных прылад

110

40

8.3

Тэхналогія вытворчасці мікраэлектронных прылад

176

40

20

8.4

Выпрабаванні і кантроль якасці мікраэлектронных прылад

96

20

8.5

Вучэбная практыка "Для атрымання кваліфікацыі рабочага"

540

540

9.

Модуль "Нанаэлектроніка"

156

28

9.1

Нанаэлектронныя тэхналогіі і нанаматэрыялы

92

12

9.2

Нанаэлетроніка і прыборы на квантавых эфектах

64

16

10.

Модуль "Вытворчая практыка"

432

432

10.1

Тэхналагічная

288

288

10.2

Пераддыпломная

144

144

Адукацыйны працэс забяспечвае атрыманне кваліфікацыі спецыяліста "Тэхнік-тэхнолаг" і не менш за адну прафесіі рабочага ў адпаведнасці з выпускам 20 ЕТКС.

Выніковая атэстацыя праводзіцца ў форме абароны дыпломнага праекту.